Címoldal > Projekt ismertető > A projekt keretében létrejövő tevékenységek, szolgáltatások leírása

A projekt keretében létrejövő tevékenységek, szolgáltatások leírása

A projektgazdának a képzés beindításához két új helyiséget kell átalakítania a partneriskola épületének alagsorában: egy környezettechnikai mérőszobát és egy hulladékvizsgálati laboratóriumot.

A szaklaboratóriumok kialakítása épületgépészeti és eszközfejlesztési feladatokat igényel. A hulladékvizsgálati laborban elhelyezett műszerek alkalmasak modern vizsgálatokra. A képzés során megtörténik egy tananyagfejlesztés, kiadásra kerül egy oktatási anyag, mely egy tankönyvvé nyilvánított feladatgyűjteményből, és egy hozzá szervesen kapcsolódó multimédiás oktató DVD-ből áll.

A szakmai képzésen túl felvállaljuk tanulóink, környezettudatosságának fejlesztését, ami hosszútávon a fenntartható fejlődést szolgálja.

A projekt eredményeképpen megvalósuló létesítmények, tevékenységek

1. Hulladékanalitikai szaklabor: Építészetileg teljesen befejezett, szakképzési követelményrendszer alapján megtervezett, korszerű oktatástechnikai eszközökkel, komplex hulladékanalitikai vizsgálatokhoz, megfelelő eszközökkel felszerelt laboratórium akadálymenyesítve.

2. Környezettechnológiai szaklaboratórium: Építészetileg teljesen befejezett, szakképzési követelményrendszer alapozó tantárgyainak gyakorlataihoz megfelelő eszközökkel felszerelt laboratórium akadálymenyesítve.

3. Tanterv: Norvég és szakmai partnerekkel egyeztetett, szakmai munkaközösség által kidolgozott, fenntartó által elfogadott (Pedagógiai Programba illesztett) tanterv, mely részletesen tartalmazza a szükséges kompetenciákat, tevékenységeket, eszközöket, óraszámokat, követelményeket, inputokat és outputokat.

4. Hulladékgazdálkodási OKJ-s szakképzés beindítása: A partneriskola az alapítvánnyal együttműködésben 2010. szeptemberében elindítja az első szakképző évfolyamot.

5. Hulladékgazdálkodási gyakorlatok gyűjteménye: A képzés beindítására az iskola szakmai munkaközössége elkészíti a 150 oldalasra tervezett gyakorlati feladatgyűjteményt, melyet tankönyvvé nyilváníttat. A szakmai anyagot a norvég partnerrel egyeztetve készíti el.

6. Multimédiás oktató DVD: A képzés beindításával párhuzamosan az iskola szakmai munkaközössége elkészít egy oktató DVD-t, mely a tantermi körülmények között be nem mutatható technológiákat mutatja be. A szakmai anyagot a norvég partnerrel egyeztetve készíti el.
                    
 
impresszum  ©   2010 Minden jog fenntartva Tokaji Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola Korszerű Felszereléséért Alapítvány.