Címoldal > Projekt ismertető > A projekt végrehajtásának ütemterve

A projekt végrehajtásának ütemterve

A projekt megvalósítása 20 hónapot vesz igénybe, amely 4 ütemre oszlik. Az egyes ütemekre eső tevékenységeket az alábbi ütemterv tartalmazza:

I. ütem (2009. április – 2009. december)

   Tevékenységek:

          • támogatási szerződés megkötése
          • közbeszerzés: Az építési tevékenységek, illetve a laboreszközök
             közbeszereztetése.
          • projekt menedzsment: az egyes projektelemek szervezési, lebonyolítási,
             ütemezési, szakmai koordinációja.
          • könyvvizsgálói tevékenység

II. ütem (2010. január – 2010. április)

   Tevékenységek:

          • projekt menedzsment
          • építési tevékenység: a jelenleg 60%-os készültségi állapotban levő helyiségek
            építészeti befejezése, mely aljzatbetonozást, vakolást, épületgépészeti szerelést
            (víz, fűtés, villany ellátás), burkolást, villanyszerelést, nyílászárók beépítését,
            gipszkartonozást, festést, elszívók, szellőzés, és fixen rögzített bútorzat
            beépítést igényel.
          • műszaki ellenőrzés: Az építési munkák felügyelete a hatályos jogszabályoknak,
            az építési előírásoknak megfelelően.
          • nyilvánosság biztosítása I. ütem: hirdetőtábla elhelyezése, folyamatos híradás
            a helyi és régiós nyomtatott, illetve elektronikus sajtóban, nyitó rendezvény
            szervezése.
          • tanterv kidolgozása I. ütem: az Szakmai Vizsgakövetelmények adaptálása
            érdekében az egyes tananyagmodulok részletes tantervi hálójának és
            követelményrendszerének kidolgozása, melyhez hasonló profilú, de eltérő
            beiskolázási körzetű iskolák tapasztalatait, valamint a norvég gyakorlatot is
            felhasználja.
          • tankönyv készítés I. ütem: a hulladékgazdálkodási tevékenységek magyar
             és norvég piaci szereplőinek tapasztalatait is tartalmazó, gyakorlatias, időszerű
             problémákat, közérthető nyelven, középfokú oktatásban használható és
             kivitelezhető formában tartalmazó tankönyv megírása.
          • oktató DVD készítés I. ütem: oktató program kifejlesztése, mely korlátlan 
             adattartalommal feltölthető, a tanulók számára megkönnyíti a tanulás és az
             önellenőrzés folyamatát.
          • könyvvizsgálói tevékenység

III. ütem (2010. május – 2010. augusztus)
 
   Tevékenységek:

           • projekt menedzsment
           • eszközbeszerzés: a hulladékanalitikai és a környezettechnikai laboratórium
              eszközökkel történő felszerelése, mely alapvetően az eszközök beszállítását,
              beszerelését, beüzemelését, próbaüzemét, validálását, leltári állományba
              történő felvételét foglalja magába.
           • nyilvánosság biztosítása II. ütem: folyamatos híradás a helyi és régiós
              nyomtatott, illetve elektronikus sajtóban.
           • tanterv kidolgozása II. ütem: az Szakmai Vizsgakövetelmények adaptálása
             érdekében az egyes tananyagmodulok részletes tantervi hálójának és
             követelményrendszerének kidolgozása, melyhez hasonló profilú, de eltérő
             beiskolázási körzetű iskolák tapasztalatait, valamint a norvég gyakorlatot 
             is felhasználja.
           • tankönyv készítés II. ütem: a hulladékgazdálkodási tevékenységek
              magyar és norvég piaci szereplőinek tapasztalatait is tartalmazó,
              gyakorlatias, időszerű problémákat, közérthető nyelven, középfokú
              oktatásban használható és kivitelezhető formában tartalmazó
              tankönyv megírása.
           • oktató DVD készítés II. ütem: oktató program kifejlesztése,
              mely korlátlan adattartalommal feltölthető, a tanulók számára megkönnyíti
              a tanulás és az önellenőrzés folyamatát.
           • könyvvizsgálói tevékenység

IV. ütem (2010. szeptember – 2011. január)
 
   Tevékenységek:

            • projekt menedzsment
            • nyilvánosság biztosítása III. ütem: a támogatási szerződésben
               meghatározottak alapján a projekt zárását követően emléktábla elhelyezése,
               folyamatos híradás a helyi és régiós nyomtatott, illetve elektronikus sajtóban,
               záró rendezvény szervezése.
            • tankönyv készítés III. ütem: a hulladékgazdálkodási tevékenységek magyar
               és norvég piaci szereplőinek tapasztalatait is tartalmazó, gyakorlatias, időszerű
               problémákat, közérthető nyelven, középfokú oktatásban használható és
               kivitelezhető formában tartalmazó tankönyv megírása.
            • oktató DVD készítés III. ütem: oktató program kifejlesztése, mely korlátlan
               adattartalommal feltölthető, a tanulók számára megkönnyíti a tanulás és az
               önellenőrzés folyamatát.
            • könyvvizsgálói tevékenység

projekt zárás: 2011. január 31-ig befejeződik a projekt, az ehhez szükséges tevékenységek, záró jelentések elkészítése.

                    
 
impresszum  ©   2010 Minden jog fenntartva Tokaji Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola Korszerű Felszereléséért Alapítvány.