Címoldal > Projekt ismertető > A projektgazda bemutatása

A projektgazda bemutatása

A projektért felelős végrehajtó szervezet Tokaji Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola Korszerű Felszereléséért Alapítvány a tokaji kistérségben működő Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium tanárai és partnerei által alapított kiemelten közhasznú alapítvány. Alapító tagjai között megtalálható Tokaj Város Önkormányzata is. A projektért felelős személy Dr. Dankóné Patkó Kornélia, a kuratórium elnöke.

A projektgazda a támogatandó tevékenység tekintetében nem alanya az ÁFA-nak, nincs levonási joga, tárgyi adómentes.


A kistérségre általánosan jellemző az alacsony iparosodás, a rossz infrastruktúra és a munkanélküliek magas száma. Az elmúlt évek gazdasági intézkedései, az infrastruktúra folyamatos fejlesztése (autópályák építése a térségben) arra irányulnak, hogy az elmaradott kistérségek felzárkózhassanak az ország fejlettebb régióihoz.

A környezettudatos, fenntartható fejlődést szolgáló oktatás szellemében épült meg az iskola új épülete 1996-ban, Tokaj központjában. Az új épület átadása óta folyik környezetvédelmi szakközépiskolai képzés, aminek kimeneti képzéseként 2000-től az iskola beindította Települési-környezetvédelmi technikus képzését.

Az intézmény közép és hosszú távú pedagógiai céljai között került megfogalmazásra a piacképes képzési rendszerek és struktúrák átvétele, beindítása. Ehhez jól illeszkedik a jelen koncepció alapját képező elgondolás, miszerint az Alapítvány eszközeinek és forrásainak felhasználásával az intézmény és partnerei beindítják a Hulladékgazdálkodó OKJ-s szakképzést. A fejlesztési terv elemeit a Pályázó a szakképzésben tanító szaktanárok segítségével alakította ki, melyet egyeztetett az iskolavezetéssel, az iskolát fenntartó önkormányzat képviselőtestületével, és a programban aktív szerepet vállaló gazdálkodók képviselőivel, azok javaslatait figyelembe vette. A projekt tervet az érintett felek egyhangúlag támogatták.
A tervezett projekt helyszíne a Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium épületében valósul meg. A projekt e területen történő megvalósítását indokolja, hogy a szükséges infrastruktúra egy része és szakembergárda is itt áll rendelkezésre.

 

 

                    
 
impresszum  ©   2010 Minden jog fenntartva Tokaji Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola Korszerű Felszereléséért Alapítvány.