Címoldal > Ellenőrizd magad

3.16. TOC-mérő

A TOC, azaz összes szerves széntartalom a vizek szervesanyag tartalmának legpontosabb jellemzője. A TOC mellett még meghatározhatjuk a kémiai oxigén igény (KOI) és biológiai oxigén igény (BOI) értékét is, melyek szintén adott víztest szervesanyag tartalmára adnak felvilágosítást, de ezek értéke mindig kisebb mint a TOC érték.
A TOC meghatározására többféle módszer ismert. Mi a gyakorlaton egy GE Sievers InnovOx TOC-mérő berendezést használunk, melynek mérési elve a mintában található összes szerves anyagot kémiai úton eloxidálják és a felszabaduló CO2 mennyiségét infravörös spektrometriás módszerrel lemérik. A teljes kémiai oxidáció végbemenetelét úgy biztosítják, hogy a mintát úgynevezett „szuperkritikus” állapotba hozzák. A szuperkritikus folyadék állapot különleges állapot, a víz esetében pl. körülbelül 375 °C-on és 218 atm nyomáson valósul meg. A műszer reakcióterébe savat és oxidálószert juttatva, a szerves kötésű szén teljes mértékben eloxidálódik. A keletkezett szén-dioxid egy gázleválasztó egységben gáz halmazállapotba kerül, majd egy infravörös detektor határozza meg a mennyiségét.

                    
 
impresszum  ©   2010 Minden jog fenntartva Tokaji Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola Korszerű Felszereléséért Alapítvány.