Címoldal > Ellenőrizd magad

3.18. UV/VIS spektrométer

Az abszorpciós spektrométerek legfontosabb alkotóeleme egy olyan fényforrás, amely a teljes mérési (UV - ultraibolya vagy VIS - látható) hullámhossztartományt lefedő folytonos („fehér” fényt) sugároz ki. Ezt a fényt alkalmas optikai eszközzel (pl. prizma vagy rács segítségével) összetevőire bontjuk, majd egy kiválasztott hullámhosszúságú nyalábját a mintatartóban elhelyezett mintára irányítjuk. A mintaoldatot üvegből, műanyagból vagy kvarcból készült edényben (küvettában) helyezzük el. Az UV tartományba eső spektrumok felvételéhez szükséges a kvarcküvetta alkalmazása, mert a más anyagból készült küvetták maguk is elnyelik az UV-fényt. A küvettán keresztülhaladó fénysugarat egy detektorra (fotocella, fotoelektron-sokszorozó) irányítjuk, amely megméri annak intenzitását.

                    
 
impresszum  ©   2010 Minden jog fenntartva Tokaji Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola Korszerű Felszereléséért Alapítvány.