Címoldal > Ellenőrizd magad

Veszélyes hulladék lerakás

Monodepónia

Sajókazai Orbán-völgyi Hulladékkezelő Centrumban a következőképpen történik a veszélyes hulladék elhelyezése:

A veszélyes hulladéklerakó/kezelő:

Ez az úgynevezett monodepónia, amely zárt kazettákból áll. Ha ezek betelnek, lezárják őket és újabbakat létesítenek. Ez azt jelenti, hogy azon hulladékfajtákat, amelyek a környezetre veszélyt jelentenek, s más módon nem hasznosíthatók, illetve ártalmatlaníthatók, a földalatti vagy feletti, speciálisan szigetelt medencékben halmoznak fel. Külön elektromos hibajelző rendszer biztosítja, hogy ezekből a kazettákból valóban ne kerülhessen már ki semmilyen anyag.


Veszélyes hulladékdepónia lezárási folyamat alatt.


A tökéletes vízszigetelést biztosító HDPE fólia

Az engedélyezett lerakási és kezelési technológia főbb lépései a következők

• A szállítmány mérlegelése hídmérlegen.
• A szállítmány radioaktivitásának ellenőrzése.
• A szállítási okmányok (kísérőjegy) és a hulladék eredetére, összetételére, jellemzőire vonatkozó dokumentumoknak az ellenőrzése.
• Külső szemrevételezés, szagellenőrzés, a csomagolás ellenőrzése.
• A szállítási okmányok hiányosságai, nem megfelelő csomagolás, a minőségi feltételeket nem teljesítő illetve minőségi jellemzőit tekintve nem megfelelően dokumentált, valamint a háttérsugárzást jelentősen meghaladó surgárdózis teljesítmény esetén a szállítmány visszairányítása az átadóhoz.
• Szükség esetén reprezentatív mintavétel és gyorsított ellenőrző vizsgálatok elvégzése.
• A szállító járműről a hulladék leürítése.
• Szükség esetén a szállító jármű szennyezés-mentesítése.
• A hulladék elhelyezése a kazettában.

Csomagolási, szállítási módok:

"A" hulladékcsoport

A lerakásra engedélyezett hulladéklista "A" csoportjában szereplő hulladékok - amennyiben porzásra nem hajlamosak - ponyvával lezárt billenőplatós teherautón, amennyiben porzásra hajlamosak megfelelő göngyölegekben (konténer, big-bag zsák) szállíthatók be a lerakó telepre. Ezen hulladékok vegyesen, ömlesztve elhelyezhetők a kazettákban és felhasználhatók a göngyölegek közötti szabad terek kitöltésére és illetve a végső kazettaprofil kialakításánál.

"B" hulladékcsoport

A lerakásra engedélyezett hulladéklista "B" csoportjában szereplő hulladékok - amennyiben vagy porszerűek, illetve aprószemcsés szerkezetűek - duplafalú, béléssel ellátott légfalú konténerben úgynevezett big-bag zsákban szállíthatók be, illetve rakhatók le és felhasználhatók pl. a kazettarézsűk és göngyölegekben lerakott hulladékok közötti terek kitöltésére, a rézsűk stabilizálására.

Ezen hulladékcsoportba tartozó egyéb darabos, éles, szúrós hulladékok, amelyek a kazetták szigetelésének sérülését okozhatják szilárd falú göngyölegekben (vaskonténer, vashordó) rakhatók le. Bizonyos nagyobb méretű darabos hulladékok (pl. öntőmagok, öntőformák) csomagolás nélkül is elhelyezhetők a kazettában a szigetelés sérülésének kizárásával. (Ilyen esetben a lerakással érintett kazettarészt legalább 1 m vastagságban az "A" hulladékcsoportba tartozó porszerű vagy iszapszerű anyaggal kell előzőekben feltölteni.

"C" hulladékcsoport

Ezen csoportba tartozó hulladékok beszállítása és lerakása fokozott környezeti veszélyességük miatt az alábbi göngyölegekben történhet:

• 5 mm vastag bitumenbevonattal ellátott 0,2 mm vastag PE fóliával bélelt vagy ezzel egyenértékű béléssel ellátott, legalább 2 mm falvastagságú zárt vaskonténer
• 220 l-es bajonettzáras lemezhordó min. 1 mm-es falvastagsággal, belső felületén 5 mm-es bitumenbevonattal, valamint 0,2 mm vastagságú PE fóliabéléssel vagy ezzel egyenértékű egyéb béléssel.

A hulladékok elkülönített kazettarészeken, fajtánként csoportosítva beazonosítható módon helyezhetők el.


Új lerakó tér medence kialakítás alatt.


Veszélyes hulladék lerakó töltés közbeni üzeme.

A lerakó telepen nem helyezhetők el:
• egymással vagy önmagukban reakcióképes hulladékok,
• fertőző hulladékok,
• gáz halmazállapotú hulladékok,
• gazdaságosan égethető veszélyes hulladékok,
• gyorsan bomló veszélyes hulladékok,
• nagy víztartalmú vagy folyékony hulladékok,
• radioaktív hulladékok,
• tűzveszélyes (A, B tűz- és robbanás veszélyességi osztályú),
• fokozottan reakcióképes hulladékok,
• vízzel hevesen reagáló hulladékok,
• zsíros, olajos hulladékok 2 %-nál nagyobb olajtartalommal.

Ha az ártalmatlanításra átvenni tervezett hulladék nem felel meg valamely fogadásai paraméternek, abban az esetben kezelési eljárással kell biztosítani az átvételi kritériumok teljesülését.

                    
 
impresszum  ©   2010 Minden jog fenntartva Tokaji Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola Korszerű Felszereléséért Alapítvány.