Címoldal > Ellenőrizd magad

Hulladékégető és hulladékudvar

FREVAR KF

Hulladékégető és hulladékudvar

A Fredrikstad városa mellet található Frevar KF-et a kerülethez tartozó városok önkormányzatai hozták létre, és 2002 óta, mint önkormányzati vállalkozás működik. Tulajdonképpen ivóvíz, szennyvíz és hulladék feldolgozó üzemként felelős városok ez irányú szolgáltatásainak ellátásáért.

Kiemelt tevékenységük elemeként a beszállított hulladékot energianyerés céljából elégetik, és miután az újrahasznosítható anyagokat kinyerték, a maradékot hulladéklerakóban helyezik el.

A vállalat ennek következtében több üzleti lehetőséggel is rendelkezik:
- A helyi fűtési igények kielégítése, fejlesztése,
- Energia előállítása a hulladék égetéséből,
- A keletkező biogázból üzemanyag előállítása,

A fizetőkörzethez tartozó városoknak a szolgáltatásokat szolgáltatási szerződések keretében látja el a vállalat, és az üzemelés során szükséges analitikai méréseket a saját laboratóriumában végzi el.

2000-ben a vállalatot - Norvégiában, ebben az ágazati szegmensben először - ISO 14001 szabvány szerint auditálták. Ezzel párhuzamosan az ivóvízmű részleg ISO 9001 szerint is auditálva lett. Ezekkel a lépésekkel Fredrikstad városa és a FREVAR jelentős lépéseket tett előre a környezet védelme érdekében. A környezetvédelmi politikája és folyamatos fejlesztései eredményeként (több mint 600 millió NOK-át fektettek be) a FREVAR a szó szoros értelmében környezetvédelmi cég lett.

A lakossági szilárd hulladékok égetése égetőműben

Az évente közel 300.000 ember hulladékát - ami mintegy 90.000 tonnának felel meg - elégető égetőművet 1984-ben helyezték üzembe. Az égéshőből magasnyomású gőzt állítanak elő, melyet elsősorban a közeli gyár hasznosít. Évente közel 200 GWh-nak megfelelő energiát adnak el.
A technológiai folyamat első lépéseként a hulladék egy betonbunkerbe érkezik, ahonnan egy aknán keresztül a kazánba kerül. A hulladékot egy automatika továbbítja innen a kazánba, ahol az eloszlik a rostélyokon. Itt a hulladék először elveszíti víztartalmát, majd a hamvasztó részlegben elgázosodik, és elizzik. A keletkező füstgázt elektrofiltereken majd pedig aktív szénnel tisztítják. A tisztítandó gázt 60 Celsiusról 105 Celsiusra visszamelegítik, mésszel és szénnel keverik, a keletkező csapadékot pedig porleválasztó kamrákban távolítják el.

A hulladékégetőt eredetileg biomassza tüzelésre tervezték, de a beérkező hulladékok a magas energiatartalmuk miatt alkalmasak a magas nyomású gőz előállítására. A hulladékégető a szilárd hulladék mennyiségét 90%-kal, a tömegét pedig 80%-kal csökkenti. A hulladéklerakók élettartama ez által megnövekszik, a lerakók levegő és vízszennyezése csökken. Az 1984-es megnyitása óta, az eljárást többször tökéletesítették. A szelektív hulladékgyűjtés bevezetése, a korszerűsített égetési eljárás, a fejlődő füstgáztisztítás következtében a mérgező anyagok emisszióját 82-99%-kal sikerült csökkenteniük az utóbbi években. A szilárd hulladékégető gondoskodik arról, hogy a szilárd hulladék toxikus elemeit feldolgozza, eltávolítja és egy jól ellenőrzött területen rakja le. A környező ipari terület ipari olajégetés csökkenése a por, toxikus elem, savas gázok, az egészségügyileg káros hatású gázok és a globális felmelegedést okozó gázok emissziójának csökkentését eredményezte.

A hulladékudvar

A hulladékudvar házi darabos (terjedelmes) hulladékok fogadását látja el, és nagyon népszerű a lakosság körében. A begyűjtött hulladék kb. 35%-a újrahasznosítható, mint nyersanyag, 47%-a elégetésre kerül energianyerés céljából, és 18%-a lerakásra kerül. A hulladékudvar kézzel kezelhető darabos hulladékot, veszélyes hulladékot, elektromos berendezéseket fogad valamint olyan ablakokat, amelyek PCB-t vagy mérgező anyagokat tartalmaznak.
A válogatás egyik fontos eredménye, hogy a hulladék keletkezése kontrollálható. Azon toxikus anyagok, amelyek korábban a hulladékok tartalmaztak, most már elkülöníthetőek és kezelhetőek.
A hulladékudvar nagyon népszerű a lakosság körében, és adott mennyiségű hulladék behordása ingyenesen elvégezhető.

(The English version is available the link below:
http://www.frevar.no/FREVAR/English/tabid/96/Default.aspx)

                    
 
impresszum  ©   2010 Minden jog fenntartva Tokaji Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola Korszerű Felszereléséért Alapítvány.